Dış Ticaret Eğitimi

Ana Sayfa | İhracat Rejimi | Ofset Uygulamaları | İhracat Yönetmeliği

dış ticaret eğitimi

Dış Ticaret Eğitimi

Dış Ticaret Kursu

Dış Ticaret Nedir?

Dış Ticaret, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır.
Malların ve sermayenin ülke sınırlarının dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ülkelerde ihracatın artırılması, ithalatın azaltılması önemli hedefler arasındadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için aldıkları kararlar ve tedbirler dış dış ticaret politikasını oluşturur
Dış ticaret politikası açısından bir devletin dış ticaretini etkileyebilecek unsurların başlıcaları yasaklar, gümrük resmi, ticaret antlaşmaları, primler, sübvansiyonlar ve idari korumacılık olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan yasaklar, ithalat ve ihracat yasaklarıyla transit geçiş yasakları şeklinde bir ayırıma tabi tutulurken; gümrük resmi de aynı şekilde ithalat, ihracat ve transit ticarette uygulananlar olarak üçe ayrılmaktadır.
Dış ticaret, ithalat ve ihracattan oluşur ve dış ülkelerle mal bazında yapılan ticaret rakamlarını içerir. Bir ülkenin ekonomik ilişkilerinin önemli bir bölümünün, dış ticaret istatistiklerinde gözlemlenmesi mümkündür.
Dış ticarette en önemli göstergeler, dış ticaret açığı ve dış ticaret hacmi rakamlarıdır. İthalatın ihracattan fazla olması halinde dış ticaret açığından, fazla olması halinde ise dış ticaret fazlasından söz edilir. Dış ticaret hacmi denildiğinde ise, ithalat ve ihracat rakamlarının toplamı, yani o ülkenin gerçekleştirmiş olduğu toplam dış ticaret akla gelmelidir.
Diğer bir gösterge olan ihracatın ithalatı karşılama oranı ise, ihracatın ithalata bölünmesiyle bulunur ve dış ticaretin genel seyri hakkında fikir verir.

İstanbul da Dış Ticaret Eğitimi veren kurslar hakkında yakında buradan görebileceksiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Dış Ticarette uzmanlık kursları nerede verilir, dış ticaret kurslarının telefonları ve adresleri.

Eğitmen olabilmek için eğiticinin eğitimi sertifika programı için bilgi alabilirsiniz.

İstanbul' da Dış Ticare eğitimi veren kuruluş.

1995 ile 2013 yılları arası dış ticaret istatistiklerini indirmek için tıklayınız

Dış Ticaret Kursu

Ana Sayfa

disticaret@disticaretegitimi.biz